Historia

historia06W 1991 rozpoczęto proces przekształceń strukturalno - własnościowych portu. Na bazie wewnętrznych jednostek organizacyjnych Zarządu Portu Szczecin-Świnoujście S.A. utworzono 17 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które przejęły całość spraw w zakresie wykonywania usług eksploatacyjnych, technicznych i pomocniczych.

W celu zwiększenia odporności na wahania rynkowe, podniesienia wiarygodności w oczach Kontrahentów w roku 1994 została przeprowadzona koncentracja kapitału. W wyniku połączenia trzech, wcześniej samodzielnie działających spółek portowych: Cargo-Port, Coal-Port, Mas-Port powstała duża, silna firma o nazwie Bulk Cargo-Port Szczecin Sp. z o.o.

Połączenie trzech ww. spółek, prowadzących podobną działalność gospodarczą i późniejsze przekształcenia wewnętrzne oraz własnościowe spowodowały, że ze spółki, w której pracownicy mieli 55% udziałów, a Skarb Państwa pozostałą część, staliśmy się przedsiębiorstwem w pełni prywatnym. Obecnie Bulk Cargo-Port Szczecin Sp. z o.o. jest firmą menedżersko-pracowniczą, w której 100% udziałów jest w posiadaniu jej pracowników, w tym głównie kadry zarządzającej. Taka struktura organizacyjna zapewnia dużą elastyczność i umożliwia podejmowanie szybkich decyzji, pozwalających na precyzyjne wyznaczanie celów do realizacji, tak aby dostosować się do zmiennego otoczenia.

Copyright @ Bulk Cargo-Port Szczecin Sp. z o.o.
infoman