Inne ważne kontakty

Sekretariat

91 430 7373

Dział Kadr

91 430 7212,
91 430 7392

Spedycja

91 430 7012

Specjalista ds. Ochrony środowiska

91 430 7032

Stanowisko ds. Informatyki

91 430 7277

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych

91 430 7182

Zastępca Dyrektora ds. Logistyki

91 430 7113

Zastępca Dyrektora ds. Marketingu i Spedycji

91 430 7090

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju

91 430 7090

Copyright @ Bulk Cargo-Port Szczecin Sp. z o.o.
infoman