Sekretariat Prezeza Zarządu

Główny Księgowy

Eksploatacja

Dyrektor Krzysztof Szynkowski

Główny Dyspozytor